Disclaimer

Gebruik van onze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stem je in met deze voorwaarden. De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Wij betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van onze website en maken gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor het foutloos en/of
ononderbroken functioneren van de website. Aan de teksten en informatie kun je geen rechten ontlenen. Wij, respectievelijk de rechthebbende, behouden alle rechten met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, logo’s, handelsmerken, grafisch materiaal.

fresh focus werkt o.a. met ...

fresh focus

De Schans 19-45

8231 KA lelystad

T. 0320 25 88 79

E. info@freshfocus.nl

fresh focus

De Schans 19-45

8231 KA lelystad

T. 0320 25 88 79

E. info@freshfocus.nl