fresh focus

blog

fresh focus

blog

Privacyverklaring

fresh focus, gevestigd aan De Schans 19-33 8231 KA Lelystad, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.freshfocus.nl
info@freshfocus.nl
De Schans 19-33
8231 KA Lelystad
+31 320 258879

Persoonsgegevens die wij verwerken
fresh focus verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer
• KVK nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@freshfocus.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
fresh focus verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van jouw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Om goederen en diensten bij je af te leveren
fresh focus verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
fresh focus neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van fresh focus) tussen zit. fresh focus gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Microsoft Office, Mailchimp (nieuwsbrief programma), WordPress (CMS website), Adobe Creative Suite (ontwerpprogramma’s) en Google Drive.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
fresh focus bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
fresh focus verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld om o.a. drukwerk te kunnen leveren), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. fresh focus blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
fresh focus gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door fresh focus en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@freshfocus.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

fresh focus wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Tweede vestiging in Dronten

Tweede vestiging in Dronten

fresh focus groeit en opent in het voorjaar van 2023 een 2e vestiging aan de Dommel 44 in Dronten. Naast onze vestiging in Lelystad, wordt dit een creatieve broedplaats van pakkende verhalen, mooie campagnes en originele producten en natuurlijk de vertrouwde dienstverlening die je van ons gewend bent.

Lees meer
Uitbreiding Team fresh focus

Uitbreiding Team fresh focus

Uitbreiding team fresh focus Wij zijn op zoek naar een enthousiaste content specialist die graag de handen uit de mouwen steekt. Iemand die ervan houdt dat geen dag hetzelfde is, en graag zijn of haar steentje bijdraagt om de projecten tot een goed resultaat te...

Lees meer
Change Your Password Day

Change Your Password Day

Change Your Password Day Als internetgebruiker maak je vaak een account aan met een wachtwoord. Logisch dat het lastig is om al die verschillende wachtwoorden te bedenken en te onthouden. Een gevolg kan zijn dat we dan niet veilig omgaan met onze wachtwoorden en er...

Lees meer
Up-to-date

Up-to-date

Up-to-date Weet je wat zo leuk is om te merken: dat klanten gaan vragen waar onze kalender blijft! Kijk, dat is een mooi signaal dat dit old-school communicatiemiddel gewoon nog prima werkt. Tuurlijk is de digitale agenda, die we allemaal delen met elkaar, handig in...

Lees meer
Even bijtanken

Even bijtanken

De zomerperiode… de tijd bij uitstek om ruimte te maken in je hoofd en op je bureau… om na te kunnen denken over nieuwe creatieve uitspattingen en strategische concepten. Niet omdat het per se rustiger is in de zomer…

Lees meer
Live in quarantainetijd

Live in quarantainetijd

Het is een bizarre tijd waarin we leven op dit moment. Het vraagt om flexibiliteit en creatief denken. Het vraagt daarnaast om meer onderlinge afstemming en het houden van verbinding is extra belangrijk.

Lees meer

fresh focus werkt o.a. met ...

fresh focus

De Schans 19-45

8231 KA lelystad

T. 0320 25 88 79

E. info@freshfocus.nl

fresh focus

De Schans 19-45

8231 KA lelystad

T. 0320 25 88 79

E. info@freshfocus.nl